ANBI

Protestantse Kerk “De Brabantse Olijfberg”
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen

giften vanuit Nederland zijn aftrekbaar

IBAN: BE19 0000 1498 7712 t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen
BIC: BPOTBEBB

De Protestantse Kerk van Anwerpen-Noord is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De beschikking is door de belastingdienst aan de bestuursraad afgegeven op 20 februari 2015

Naam:  Protestantse Kerk van Antwerpen-Noord (VPKB)

Alternatieve naam: Protestantse kerk of gemeente “De Brabantse Olijfberg”

RSIN (fiscaal nummer): 823979647
 

Contactadres
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen, *32 (0)479 44 69 83
 

Doelstelling en Beleidsplan
Naast de doelstelling van een protestantse geloofsgemeenschap (dienen, vieren, delen) heeft de kerkgemeenschap ook als doel om de historische waarde van de plek (gebouw en omgeving) te valoriseren. Zie hiervoor de visietekst van de bestuursraad

Bestuurssamenstelling

De kerk wordt bestuurd door de kerkeraad voor geestelijke zaken. De materiële belangen worden behartigd door de bestuursraad. De meest actuele samenvatting van beide raden vindt u hier

Activiteiten
De activiteiten die plaatsvinden worden jaarlijks gebpubliceerd in een jaarverslag. Maandelijks verschijnen ze in het kerkblad dat  ook online  raadpleegbaar is.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Kerk zijn openbaar en worden jaarlijks gecontroleerd door het bestuur van de Stad Antwerpen, de Provinciegourverneur en het bureau van de Synode van de Verenigde Protestantse Kerk.

De huidige geloofsgemeenschap is qua aantal klein, superdivers en financieel niet draagkrachtig. Het gebouw is een historisch pand met hoge kosten.

Hieronder een schematisch overzicht van de jaarrekening