Privacybeleid

Protestantse kerkgemeente van Antwerpen-Noord, aangesloten bij de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen.

Privacybeleid

Naam van de gegevensverantwoordelijke:  secretaris van de kerkeraad, mw. Elisabeth Berger.

Het huidige privacy beleid preciseert de manier waarop de Protestantse kerkgemeente van  Antwerpen-Noord (de Brabantse Olijfberg) de verzamelde gegevens gebruikt en beschermt.  

Welke zijn de verzamelde gegevens en waarom?

De Kerk verzamelt enkel persoonlijke gegevens die haar rechtstreeks gecommuniceerd werden. Deze gegevens worden verzameld met het oog op het correct verwezenlijken van haar opdrachten, maar ook voor de verspreiding van de informatie binnen de kerk. 

De verzamelde gegevens bevatten de volgende informatie: naam, voornaam, adres, email, telefoonnummer en functie binnen de kerk.

In het kader van een nieuwsbrief, biedt elke nieuwsbrief de mogelijkheid om zich uit te schrijven en zich van de database te verwijderen. De verzamelde gegevens bevatten enkel naam, voornaam en emailadres.

Gegevens nodig voor het goede verloop van een evenement (vb.: geboortedatum, allergieën of dieet) worden verzameld en worden enkel voor een bepaalde duur bewaard. Gelieve u voor de juiste duur tot de gegevensverantwoordelijke te wenden.

De Kerk communiceert nooit de gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

De Kerk communiceert de gegevens enkel aan structuren verbonden aan de kerk en die duidelijk bepaald zijn. De overdracht aan derden wordt gespecifieerd in het register van activiteiten van de gegevensverantwoordelijke.

Toegang tot, wijziging of verwijdering van de persoonlijke gegevens

Elke gebruiker die zijn gegevens aan de Brabantse Olijfberg heeft gecommuniceerd, heeft de volgende rechten:

  • Recht op informatie en toegang (recht om een kopie van de gegevens te bekomen, etc).
  • Recht om foute gegevens te verbeteren of de verwerking van bepaalde gegevens te beperken.
  • Recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op de beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens.