Veiligheidswerken 2012

In 2011 bleek de voorgevel van de kerk zo bouwvallig, dat het gebouw op last van de politie moest worden gesloten. De bestuursraad (‘kerkfabriek’) deed een beroep op de diensten van de Stad Antwerpen. Hierdoor kwam de machinerie rond de restauratie (die al sinds de jaren 1990 in voorbereiding is) in een stroomversnelling. Hieronder een aantal foto’s van de werken die toen plaatsvonden.