Kom tot ons, de wereld wacht

Adventscantate van Willem Ceuleers, 11 december 2022 -10u

Het is goed om in donkere tijden actief de komst van het ‘licht’ voor te bereiden. Daartoe dient de Adventstijd. En: waarom dan niet eens uitpakken met een spiksplinternieuwe cantate voor de een viering. Dick Wursten verzamelde de teksten en Willem Ceuleers schreef de muziek: een koraalcantate is het geworden : Kom tot ons, de wereld wacht, het bekende Adventslied van Ambrosius (Veni redemptor gentium), dat Luther in 1524 in het Duits vertaalde: Nun komm der Heiden Heiland. Wij volgen gewoon de Nederlandse tekst (van Schulte Nordholt), muziek à la Bach, maar minder complex. Koor, solisten (tenor en sopraan) en barokorkest van de Brabantse Olijfberg verzorgen de uitvoering.

het programmaboekje/orde van dienst kunt u op de website van Procant downloaden

Orde van dienst

 • Muziek vooraf: Johann Pachelbel
 • Votum en groet
 • Psalm van de zondag: Psalm 80, 1 en 2
 • Kyriegebed
 • Adventslied: gezang 126 (Verwacht de komst des Heren)
  • samenzang, afgewisseld met een Mit Ernst, o Menschenkinder, motet voor sopraan & tenor, altblokfluit, cello en orgel van Willem Ceuleers
 • Gebed bij de opening van de schriften
 • Lezingen: afwisselend in het het Duits, en het Nederlands
  • Profetenlezing: Jesaja 40: 1-11
  • Evangelielezing: Het evangelie volgens Mattheüs, hoofdstuk 11, verzen 7-12
 • Acclamatie: U komt de lof toe, u het gezang (Mehrtens)
 • Predicatie door Pfarrer Christoph Holstein (Nl-D)
 • Hoofdmuziek: Kom tot ons de wereld wacht, koraalcantate voor Advent
  (tekst zie onder)
 • Bezinningstekst
 • Meertalige gebeden
 • Slotlied: gezang 127 (Gaat stillen in den lande..)
 • Zegen
 • Gezang 456
 • Sortie: J.S. Bach

“Kom tot ons, de wereld wacht”
koraalcantate voor Advent

 • Sopraan, tenor (soli);  koor en barokorkest van de Brabantse Olijfberg.
 • muziek: Willem Ceuleers, opus 998, 2022
 • tekst: Martin Luther/J.W. Schulte Nordholt  (Nun komm der Heiden Heiland)), Friedrich von Spee/ Ad den Besten (O Heiland, reiss die Himmel auf, nr. 4), Dick Wursten

1. Koor (SATB, tutti)

Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria’s kind.

2. Aria (tenor, 2 altblokfluiten, altchalumea, bc)

Bewonder, o mensen, dit grote mysterie:
De hemelse Heer toont de wereld zijn hart.
Hemels manna wil hij ons schenken,
Vruchtbaar zaad daalt in de aarde neer.
Levend water drenkt de dorre grond.

3. Recitatief (tenor, b.c)

Zo verlaat Hij, die godgelijk was zijn troon,
zijn heerlijkheid laat hij achter in de hemel.
Temidden van de mensen wil hij wonen,
Gelijk aan de minsten wil hij zijn.
Niet met macht baant hij zich een weg.
maar met zijn levenwekkend woord
wil hij de mensen voor zich winnen.
Kom, ga op weg, gij Held die God en mens verbindt,
Gij zon, gij licht, gij hemels mensenkind.

4. Aria (sopraan, traverso, b.c.)

Kom tot ons, scheur de heem’len Heer
Daal, Heiland, uit uw hemel neer
Wij zijn hier in zo grote nood
Wij leven allen naar de dood
 O zon, ga op, o zonneschijn
Laat ons niet in het donker zijn.

5. Recitatief (sopraan, strijkers, b.c.)

Uw kribbe, Heer, staat al klaar en wacht
Tot gij verschijnt in ’t midden van de nacht
En het duister verdrijft dat onze ziel bezwaart.
Zie haar stralen in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
Waarvoor al het duister zwicht.
Ja, wij komen naar uw kribbe
met een lofzang op onze lippen
omdat Gij voor ons bereid hebt:
een licht dat straalt over alle volken,
een ereteken voor uw volk Israel.

6. Koraal (SATB, tutti)

Lof zij God in ‘t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Medewerkers:

 • altblokfluit: Bart De Coster, Kristin Meerts
 • altblokfluit, altchalumeau: Willem Ceuleers
 • traverso: Jan Van Boven, Walter De Clercq
 • viool: Stef Willems, JeongSun Goo
 • altviool: Heidi Verbruggen
 • cello: Piet Stryckers, Hilde van Hoijweghen
 • orgel: Jan Van Landegem, Marie-Ange Boost
 • sopraan: Danielle Van de Vloet, Nel Vanhee, Sabine Vanthillo
 • mezzosopraan: Bieke Schiltz, Marie-Ange Boost, Heleen Rouwenhorst, Brenda Blokland
 • tenor: Yves Van Handenhove
 • bariton: Walter Bosmans
 • bas: Dirk Daems, Luk Verlackt, Willem Ceuleers
Pagina uit het Openingskoor