Muziek uit ‘De bron van Israel’ (J.H. Schein)

Muziekviering 9 oktober 2022

Aan de hand van 3 motetten uit de Fontana d’Israel en twee gezangen uit Opella Nova gaan we – al zingende en luisterend – met J.H. Schein op zoek naar het geheim van het menselijk leven: sterfelijk zijn we, maar toch…

Toelichting

We selecteerden drie motetten uit Fontana d’Israel of het ‘Israelisbrünnlein’: van Johann Herman Schein (1586-1630). Dit zijn bijbelspreuken (overwegend, maar niet exclusief uit de Joodse Bijbel – in de kerk het ‘Oude Testament’ genaamd) die door hem muzikaal tot spreken worden gebracht ‘op Italiaanse wijze‘, d.w.z. expressief, madrigalesk (denk: Monteverdi). Deze schriftmotetten worden ‘vocaliter‘ gezongen door een kwintet, en telkens ingeleid met een Pavane uit ‘Banchetto Musicale’ (eveneens van J.H. Schein). Dit zijn meteen ‘De schriftlezingen van deze zondag’. De inleiding op en kadering van is de preek. De drie Schriftmotetten stellen ons namelijk de vraag hoe wij omgaan met de levenstijd die ons is gegeven. De suggestie lijkt te zijn dat de ‘Thora’ (‘Weisung’) hierbij wel eens relevant zou kunnen zijn.
Herr, lehre uns bedenken… Psalm 90: 12-14: over Gods eeuwigheid en onze beperkte tijd
Herr, lass meine Klage… Psalm 119: over de weg die God ons wijst doorheen de tijd
Ich freue mich des Herrn …Jesaja 61: 10: over hoe wij die weg vinden

  • Nel Vanhee & Danielle Van de Vloet: sopraan
  • Aina Callaert: alt
  • Yves Vanhandenhove: tenor
  • Willem Ceuleers: bas & orgel

Daarnaast is er samenzang. Hier hebben we ons ook laten leiden door J.H. Schein, Thomascantor te Leipzig (inderdaad!) en heeft de meest gezongen Lutherse gezangen getoonzet, eveneens op ‘Italiaanse wijze’. We gaan er samen met de solisten twee zingen: Ich ruf zu dir, herr Jesu Christ en Nun lob mein Seel’ den Herrn (de lutherse versie van Psalm 103). Wij zingen de Nederlandse versie van het lied en Schein schenkt ons tussendoor een bezinningsmoment met zijn Duits-Italiaanse versie uit het eerste deel van zijn Opella nova.

OPELLA NOVA
Erster Theil, Geistlicher Concerten,
Mit 3. 4. vnd 5. Stimmen,
zusampt dem General-Bass,
Auff jetzo gebräuchliche Jtaliänische Invention Componirt
Leipzig 1627

Ich freue mich im Herrn – stemboek (Cantus). Bovenaan het onderste deel van de vorige bladzijde: het zijn MADRIGALEN van J.H. Schein.

FONTANA D’ISRAEL ISRAELIS BRÜNLEIN
Auserlesener Krafft Sprüchlin Altes vnd Newen Testaments
Von 5. vnd 6. Stimmen
sambt dem General Baß
auf eine sonderbar Anmütige Italian Madrigalische Manier
So wol für sich allein mit lebendiger Stim vnd Instrumenten
Als auch in die Orgel Clavicimbel bequemlich zugebrauchen.
Leipzig 1623


2 antwoorden op “Muziek uit ‘De bron van Israel’ (J.H. Schein)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *