Organisatie

Kerkeraad

Kerkenraad samenstelling
Dick Wursten consulent03 2162668dick@wursten.be
Thomas Camran 0499 927 154 
Liesbeth Bergerdiaken-scriba0031 115707025annebeth237@gmail.com
Lida Lenstra-Blommaertouderling03-666.49.02
Patrick Detif   
Marc Stevensmoderator   

Bestuursraad

Speciaal voor het financieel beheer en het onderhouden van het patrimonium is er een “Bestuursraad”. Ook deze raad wordt verkozen door de leden van de gemeente. Zij behartigt ook de betrekkingen met de burgerlijke overheid (m.n. het stadsbestuur van Antwerpen, afdeling erediensten).  

Bestuur samenstelling
Arie PlaisierVoorzitterarie.plaisier@skynet.be
Lida BlommaertSecretarislida.blom@telenet.be
Johan Eggers
Bart Switinck  
Wilfred Pauwelspenningmeester 
..van rechstwege toegevoegd
Paul Osterriethfinancieel adviseur, boekhouder