kerkblad BAND

Vanwege de nieuwe Europese wet (bescherming van persoonlijke info, uw privacy dus), hebben we beslist om het kerkblad van de protestantse gemeenten van Antwerpen, de BAND, niet langer digitaal ter beschikking te stellen.  Wenst u het toch – digitaal – te ontvangen, kunt u zich wenden tot marian@brabantseolijfberg.be