kerkdiensten

De Kerkdiensten

NOTABENE: 
Vanwege de aanvang van de restauratiewerken in het koor van de kerk, gaan de diensten van 27 oktober t/m 10 november niet door in de grote kerkzaal, maar in de nevenruimte.

 • Zondag  3 november: ds. J.P.Neels, viering Heilig Avondmaal
 • Zondag 10 november:  geen dienst, Bijbelhuiskerkdienst in Prot, kerk Bexstraat 13, 2018
 • Zondag 17 november: ds. E. Veen, Leuven
 • Zondag 24 november: ds. J.P.Neels , gedachtenisdienst
 • Zondag  1 december: ds. M. Schippers, havenpastor,  viering Heilig avondmaal
 • Zondag  8 december: ds. J.P.Neels
 • Zondag 15 december: ds. J.P.Neels
 • Zondag 22 december: ds. J.P.Neels
 • Kerstfeest: woensdag 25 december:
 •             10.00u. breken vasten en viering Heilig Avondmaal
 •             10.30u. hoofddienst
 • Zondag 29 december: geen dienst.  Dienst in de Sanderusstraat 77: ds. B. Dicou
 • Zondag 5 januari 2020: nieuwjaarsontmoeting, ds. B. Dicou en ds. J.P.Neels

Iedere zondagmorgen om 10 uur komt de gemeenschap samen voor een eredienst. Doorgaans zo´n 40 mensen: een klein en bont gezelschap, qua afkomst en leeftijd. Elke eerste zondag van de maand wordt in principe het Heilig Avondmaal gevierd.  Na de dienst wordt u steeds uitgenodigd voor een kopje koffie of thee – voor een gezellig samenzijn, een babbel, het uitwisselen van nieuwtjes. De samenkomst op zondag vormt het hart van de gemeente. Zorgen en vreugden, wat speelt in onze wereld en wat leeft in ons hart brengen wij hier voor Gods aangezicht. Wij lezen de Schrift, bidden en zingen: het doet ons goed.


 kerkdienst 23 oktober 2016: koor uit Hamburg op bezoek (tijdens de restauratie van de zijgevel en vensters, vandaar dat er maar een ‘halve kerk’ is. Het koor plus orkest musiceert op de ‘plancher’)

DEUTSCHSPRACHIG

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (DEGPA)
Gottesdienst jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr
Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Informationen: www.degpa.be | tel. 03/658.90.01