kerkdiensten

De Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen om 10 uur komt de gemeenschap samen voor een eredienst. Doorgaans zo´n 40 mensen: een klein en bont gezelschap, qua afkomst en leeftijd. Elke eerste zondag van de maand wordt in principe het Heilig Avondmaal gevierd.  Na de dienst wordt u steeds uitgenodigd voor een kopje koffie of thee – voor een gezellig samenzijn, een babbel, het uitwisselen van nieuwtjes. De samenkomst op zondag vormt het hart van de gemeente. Zorgen en vreugden, wat speelt in onze wereld en wat leeft in ons hart brengen wij hier voor Gods aangezicht. Wij lezen de Schrift, bidden en zingen: het doet ons goed.

Zondag 30 september: 17.00u: ds. J.P. Neels Choral Evensong, mmv. Projectkoor o.l.v Tom vd Plas.

Zondag 7 oktober: ds. J.P. Neels, viering Heilig Avondmaal

Zondag 14 oktober:  uitstap van de kerk naar de Presbyterian Church of Cameroon, Bredabaan 280, Merksem. Aanvang 10.30u. Uitzonderlijk: aanstellingdienst jeugdwerkondersteuner Projop, 15.00u.

Zondag 21 oktober:  kerkdienst van de gezamenlijke kerken Zuid en Noord in de Sanderusstraat 77.  Voorganger: ds. P Schipper, stadpredikant

Zondag 28 oktober: kerkdienst van de gezamenlijke kerken Zuid en Noord in de Lange Winkelstraat, voorganger: ds. J.P. Neels

Zondag 4 november: ds. J.P. Neels, viering Heilig Avondmaal.

Zondag 11 november: ds. J.P. Neels

Zondag 18 november: ds. M.Schippers, havenaalmoezenier

Zondag 25 november: ds. J.P. Neels, gedachtenisdienst

Zondag 2 december: ds. J.P. Neels , viering Heilig Avondmaal

Zondag 9 december: ds. J.P. Neels

Zondag 16 december: ds. D. Boelens, Brussel

Zondag 23 december: ds. J.P. Neels. Uitzonderlijk: Festival of nine lessons and carols, 16.00u, mmv projectkoor olv Tom vd Plas. 

Kerstavonddienst: maandag 19.00u, gezamenlijke dienst van Lutherse en Protestantse kerken in de Tabaksvest.

Kerstmorgen: ds. J.P. Neels

Zondag 30 december: gezamenlijke dienst van Zuid en Noord in de Sanderusstraat 77, ds. J.P. Neels

Zondag 6 januari 2019:  nieuwjaarsontmoeting


 
kerkdienst 23 oktober 2016: koor uit Hamburg op bezoek (tijdens de restauratie van de zijgevel en vensters, vandaar dat er maar een ‘halve kerk’ is. Het koor plus orkest musiceert op de ‘plancher’)

 

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (VPKB)
Gottesdienst jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr
Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Informationen: www.degpa.be | tel. 03/658.90.01 (Pfarrer Dr. Thorsten Jacobi)