kerkdiensten

De Kerkdiensten

1 juli: ds. Neels, 10u

GEZAMENLIJKE ZOMERDIENSTEN VAN DE DRIE KERKEN van de VPKB in Antwerpen

Zondag 8 juli: Sanderusstraat 77, 10.00 uur
Voorganger: Dhr. F. Marivoet

Zondag 15 juli: Bexstraat 13, 10.30 uur
Voorganger: Ds. H. Neels

Zondag 22 juli: Bexstraat 13, 10.30 uur
Voorganger: Ds. H. Neels

Zondag 29 juli: Sanderusstraat 77, 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Neels

Zondag 5 augustus: Lange Winkelstraat 5, 10.00 uur
Voorganger: Ds. P. Schipper 

Zondag 12 augustus: Bexstraat 13 10.30 uur
Voorganger: Ds. P. Schipper

Zondag 19 augustus: Sanderusstraat 77, 10.00 uur
Voorganger: Ds. B. Dicou 

EINDE ZOMERDIENSTEN

 

Iedere zondagmorgen om 10 uur komt de gemeenschap samen voor een eredienst. Doorgaans zo´n 40 mensen: een klein en bont gezelschap, qua afkomst en leeftijd. Elke eerste zondag van de maand wordt in principe het Heilig Avondmaal gevierd.  Op de 1e en 3e zondag van de maand is er kindernevendienst voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Na de dienst wordt u steeds uitgenodigd voor een kopje koffie of thee – voor een gezellig samenzijn, een babbel, het uitwisselen van nieuwtjes. De samenkomst op zondag vormt het hart van de gemeente. Zorgen en vreugden, wat speelt in onze wereld en wat leeft in ons hart brengen wij hier voor Gods aangezicht. Wij lezen de Schrift, bidden en zingen: het doet ons goed.

Lijst met kerkdiensten


 
kerkdienst 23 oktober 2016: koor uit Hamburg op bezoek (tijdens de restauratie van de zijgevel en vensters, vandaar dat er maar een ‘halve kerk’ is. Het koor plus orkest musiceert op de ‘plancher’)

 

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (VPKB)
Gottesdienst jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr
Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Informationen: www.degpa.be | tel. 03/658.90.01 (Pfarrer Dr. Thorsten Jacobi)