kerkdiensten

De Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen om 10 uur komt de gemeenschap samen voor een eredienst. Doorgaans zo´n 40 mensen: een klein en bont gezelschap, qua afkomst en leeftijd. Elke eerste zondag van de maand wordt in principe het Heilig Avondmaal gevierd.  Op de 1e en 3e zondag van de maand is er kindernevendienst voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Na de dienst wordt u steeds uitgenodigd voor een kopje koffie of thee – voor een gezellig samenzijn, een babbel, het uitwisselen van nieuwtjes. De samenkomst op zondag vormt het hart van de gemeente. Zorgen en vreugden, wat speelt in onze wereld en wat leeft in ons hart brengen wij hier voor Gods aangezicht. Wij lezen de Schrift, bidden en zingen: het doet ons goed.

Lijst met kerkdiensten

Zondag 14 januari: evangelist Ernst van Velzen, Bijbelhuis
Zondag 21 januari: bidweek voor de eenheid – geen dienst hier –  oecumenische dienst samen met de Pius X parochie, Groenenborgerlaan 214, Wikrijk, de dienst begint daar om 11.00u.
Zondag 28 januari: ds. J.P.Neels
Zondag 4 februari: ds. J.P.Neels, viering Heilig avondmaal
Zondag 11 februari: ds. D. Wursten
Zondag 18 februari: ds. J.P.Neels
Zondag 25 februari: ds. J.P.Neels
Zondag 4 maart: ds. J.P.Neels, viering Heilig avondmaal
Zondag 4 maart: 15.00u. intrededienst ds. P. Schipper, stadspredikant
Zondag 11 maart: ds. I. Koeman, oud-stadspredikant
Zondag 18 maart: ds. J.P.Neels

De dagen van Pasen:
Zondag 25 maart: ds. J.P.Neels, Palmpasen
In de goede week voor Pasen: elke dag uitgaande van de drie protestantse kerken, korte avondvesper in de Bexstraat, 19.00u. (vrijdagavond dienst met heilig avondmaal, 20.00u)
Zondag 1 april: paasmorgen
      – 8.00u, paasjubel in de kathedraal
     – 10.00u, paasdienst, te beginnen in de tuin van de kerk, ds. J.P.Neels
Zondag 8 april, ds. J.P.Neels, beloken Pasen

Zondag 15 april:
Zondag 22 april: ds. J.P.Neels
Zondag 29 april. ds. J.P.Neels
Zondag 6 mei: ds. J.P.Neels, viering Heilig avondmaal

 


 
kerkdienst 23 oktober 2016: koor uit Hamburg op bezoek (tijdens de restauratie van de zijgevel en vensters, vandaar dat er maar een ‘halve kerk’ is. Het koor plus orkest musiceert op de ‘plancher’)