kerkdiensten

De Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen om 10 uur komt de gemeenschap samen voor een eredienst. Doorgaans zo´n 40 mensen: een klein en bont gezelschap, qua afkomst en leeftijd. Elke eerste zondag van de maand wordt in principe het Heilig Avondmaal gevierd.  Op de 1e en 3e zondag van de maand is er kindernevendienst voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Na de dienst wordt u steeds uitgenodigd voor een kopje koffie of thee – voor een gezellig samenzijn, een babbel, het uitwisselen van nieuwtjes. De samenkomst op zondag vormt het hart van de gemeente. Zorgen en vreugden, wat speelt in onze wereld en wat leeft in ons hart brengen wij hier voor Gods aangezicht. Wij lezen de Schrift, bidden en zingen: het doet ons goed.

Lijst met kerkdiensten

De dagen van Pasen

Palmpasen: 25 maart: ds. J.P.Neels, aanvang 10u30 (wegens zomeruur)
In de goede week voor Pasen: elke dag uitgaande van de drie protestantse kerken, korte avondvesper in de Bexstraat, 19.00u.

iering van het Heilig Avondmaal, 20.00u – Bexstraat 13

Zondag 1 april: paasmorgen

8.00u, paasjubel in de kathedraal
10.00u, Verbreken van de vasten (Assyrische christenen), gevolgd door H.Avondmaal
10.30u Feestelijke Paasviering, te beginnen in de tuin van de kerk, ds. J.P.Neels

Zondag 8 april, ds. J.P.Neels, beloken Pasen
Zondag 15 april:
Zondag 22 april: ds. J.P.Neels
Zondag 29 april. ds. J.P.Neels
Zondag 6 mei: ds. J.P.Neels, viering Heilig avondmaal

 


 
kerkdienst 23 oktober 2016: koor uit Hamburg op bezoek (tijdens de restauratie van de zijgevel en vensters, vandaar dat er maar een ‘halve kerk’ is. Het koor plus orkest musiceert op de ‘plancher’)