jubileumviering (audio)

Door corona (met video/streaming) hebben we meer dan ooit beseft dat ‘het echte’ datgene is wat ‘live’ gebeurt. Een opname kan het nooit oproepen/bewerkstelligen. Enkel pro memorie dus. Een audio-opname van de jubileumviering (een recording met een stereomicrofoon achterin de kerk, dus enkel de ‘surround sound’). Onder de tracklist de orde van dienst (PDF)

Ordevandienst_31-10-2021_full_definitief