Geschiedenis

Voor op uw gemak: de PDF van de brochure die in de kerk lag (maar uitverkocht is):

Zowel het kerkgebouw als de geloofsgemeenschap heeft een hele geschiedenis. Hieronder een aantal startpunten om iets over die bewogen geschiedenis te weten te komen. De links brengen u soms nog terug naar de ‘oude site’ (dus misschien niet mobile-friendly. Excuus daarvoor)

De voorgevel, voor en na de restauratie.

Geheel terecht is dit gebouw door Monumenten &  Landschappen  geklasseerd. Naast het stadsbestuur komt ook de Vlaamse Gemeenschap ons te hulp bij het bewaren van dit gebouw. De totale restauratie (na de gevel volgt het koor, dan de zijmuur en het dak en nog veel later ooit hopen we: het interieur) komt uit op ong. € 2.000.000. Het Antwerps stadsbestuur heeft het bouwheerschap op zich genomen. Uw geld is daarbij meer dan welkom …

Elke gift,- hoe klein ook-, helpt ons bij de restauratie van de kerk. U kan uw giften storten op rekeningnummer 000-0149877-12 t.n.v. Protestantse Kerk Antwerpen-Noord (met vermelding ‘restauratie kerk’). [Voor Nederlanders: de kerk heeft een goedkeuring als ANBI]

Waarom zou u dat doen… ?  Wel deze kerk is een echte ‘herinneringsplek’ voor Antwerpen. Heel veel lijnen uit de bewogen geschiedenis van deze stad komen hier samen. Sporen hebben ze nagelaten. Je moet ze alleen zien.