Zingen met Heinrich Schütz

In de viering van 13 november zal er veel gezongen worden. Zo horen we drie prachtige koraalzettingen van Heinrich Schütz (1585-1672), uitgevoerd door zangers en bazuinspelers van de Completen (o.l.v. Bart Schoukens)…

Heinrich Schütz, 1585-1672

De melodieën en toonzettingen die Heinrich Schütz maakte voor de Psalmberijming van Cornelius Becker (1628/1661 herzien), zijn mzikale pareltjes, stuk voor stuk. Een soort miniatuurtjes van wat deze grote componist kon. Toegankelijk ook voor de luisteraar, want in 1988 gaf Ad den Besten een zangboek uit onder de titel Contrafacten, waarvoor hij Nederlandse christelijke lied-dichters had gevraagd om een bijdrage te leveren ‘in het metrum’ van zo’n Becker-Psalm. Drie hiervan krijgt u te horen. Onderwijl zingen we Psalm 139, in beurtzang (zetting Claude Goudimel) en aan het eind ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’, ook in beurtzang.

Voorganger: ds. Dick Wursten.

orde van dienst

 • Stilte – collectagebed – votum en groet
 • Kadering van de viering: 350 jaar geleden (6 november 1672) overleed Heinrich Schütz .
 • Muziek: Heinrich Schütz (Becker-Psalter 1661, Psalm 145)
  tekst: Ad den Besten: Ik wil U loven levenslang,
 • Drempelgebed
 • Samenzang Psalm 139 in beurtzang
  Allen vers 1 – Koor verzen 2 en 3 (zettingen van Claude Goudimel) – Allen: vers 8
 • Kyriegebed
 • Muziek: Heinrich Schütz (Becker-Psalter 1661, Psalm 77)
  tekst: J.W. Schulte Nordholt (vrij naar Psalm 77:1-14): Ik hef tot God mijn bange stem
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing Kolossenzen 3: 12-17
  v. 16: Zing met heel uw hart psalmen, lofzangen en geestelijke liederen…
 • Samenzang gezang 328
 • Preek
 • Muziek
 • Bezinningstekst/Geloofsbelijdenis
 • Muziek: Heinrich Schütz (Becker-Psalter 1661, Psalm 66),
  tekst: Bep Hagen: God, als een vogel uit uw hand
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotlied: gezang 434
  Samenzang: 1, 3 en 5; het koor zingt 2 en 4
 • Zegen
 • Gezang 456:3 Amen (vierstemmig)