Afscheid van dominee Neels

In een feestelijke dienst met inachtneming van de coronamaatregelen (wat is dit toch een uitzonderlijke tijd) namen we op 27 september na tien jaar afscheid van ds. Hans Neels.
In een rede bij monde van Lida Blommaert sprak de gemeente, de bestuursraad en de kerkeraad hem toe.

Iedereen stuurde een paar zinnen in over wat ds. Neels voor hem of haar heeft betekend in de 10 jaar dat hij de gemeente in Antwerpen Noord diende.
Een inspirerende en zeer muzikale dominee. Over zijn kookkunst kunnen we discuteren , maar de afwas deed hij vrolijk mee. Boekbesprekingen, babbel na de dienst, projectkoortjes, Evensongs en Christmas Carols, ze zullen verbonden blijven met Hans’ tijd in de Lange Winkelstraat. Gastvrijheid en mensen in hun waarde laten door eigen inbreng en verantwoordelijkheid. De contacten met de migrantengemeenten. Het werd enorm gewaardeerd. Dank je wel dominee Hans! Het ga je goed in Middelburg.

We gaven hem als cadeau flessen rode wijn met gepersonaliseerde etiketten. Zo kan hij op een koude avond in Zeeland nog eens terugdenken aan zijn tijd in Antwerpen. Heeft u de afscheidsrede gemist? Of wilt u deze graag nog eens teruglezen? Stuurt u een bericht aan marian@brabantseolijfberg en deze wordt aan u toegezonden per mail. Er werden opnamen gemaakt van deze dienst, u kun ze terug bekijken op ons YouTube-kanaal ‘Brabantse Olijfberg’.

ALS GEMEENTE GAAN WE VERDER…
…ook zonder dominee – in vertrouwen. Met ds. Dick Wursten als onze consulent en Marian Knetemann die aan de kerkeraad wordt toegevoegd om hele praktische zaken op te volgen en met bijzondere aandacht voor de migrantengemeenten.

Kerkeraadslid Marc Stevens wordt moderator van de kerkeraad en zo zullen we met ouderlingen Lida Blommaert, Michelle Presgraven, Thomas Camran en Patrick Detif en binnenkort ook iemand uit de Arabische kerk, samen met diaken en scriba Elisabeth Berger, het werk voor onze gemeente verderzetten. Met een goed bestuur van onze middelen en over de gebouwen door de bestuursraad.

Kerkgemeente, dat zijn we samen! Ook op 1,5 meter

Marian Knetemann