Concert op 20 november 2021 – 20u

Sneak preview: (de repetitie 19/11)

OFFICIELE AANKONDIGING


Concert op zaterdagavond 20 november, 20u in Antwerpen
(Protestantse Kerk, Brabantse Olijfberg). 
Eén van de mooiste muziekstukken uit de 17de eeuw, de Musikalische Exequien van Heinrich Schütz zullen daar worden gebracht door ‘De Completen’ o.l.v. Bart Schoukens. Ondergetekende zal voor de nodige duiding zorgen. 
Praktische gegevens en wat toelichting vindt u hieronder. Vanzelfsprekend zullen we de dan geldende coronamaatregelen volgen. Op dit moment betekent dit enkel: mondkap verplicht in de kerk.

Uitvoerenden: De Completen o.l.v. Bart Schoukens
Duiding: Dick Wursten
 
Kerk van de Brabantse Olijfberg,
Lange Winkelstraat 5
2000 Antwerpen
 
Zaterdag 20 november 2021, 20u00
 
Kaarten: vvk € 12,00 / aan de kassa € 15,00
Reserveren via mail aron@brabantseolijfberg.be
 
TOELICHTING op het concert:
Ongeveer een jaar voor zijn dood begint Heinrich Posthumus Reuss (1572-1635, landheer van Gera etc.) zijn eigen uitvaart voor te bereiden. Hij kiest 25 teksten – een afwisseling van bekende bijbelverzen en geliefde liedstrofen – om op zijn sarcofaag te laten graveren. Ze moeten tevens dienen om bij de uitvaart te klinken (op muziek gezet door zijn landsman en vriend Heinrich Schütz). Ook de preektekst kiest hij zelf : Psalm 73, 25-26: Heer, als ik U maar heb, dan heb ik niets meer nodig op hemel, of op aarde.
Na zijn overlijden geeft zijn weduwe aan Heinrich Schütz de compositie- en uitvoeringsopdracht. Deze kwijt zich op ingenieuze wijze van zijn taak en componeert de Musikalische Exequien: een volledige Duitse ‘begrafenismis’ op muziek. Het eerste deel klonk voor de preek, het tweede deel (over de preektekst) nadien. Bij de ‘bijzetting’ in de tombe klonk de lofzang van Simeon 2x. Het volk zingt Luthers berijming: ‘Mit Fried’ und Freud’ ich fahr dahin’ en het koor zingt de bijbeltekst (waarbij twee vrouwenstemmen antwoordden met Zalig zijn de doden, die in de Heer sterven’). Sòmber is de muziek niet. Integendeel. Zelden klonken bijbelse ‘krachtspreuken’ overtuigender dan in deze muzikale toonzetting van 386 jaar geleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *