Een heerlijk slotakkoord…

Muzikale viering 12 juni (10u – vanaf 9u45 muziek)

Voor deze zondag is er gekozen voor een drietal motetten uit de Geistliche Chormusik (1648) van Heinrich Schütz. De vaste liturgische onderdelen (samenzang, gebed, lezing, preek) worden hierrond gegroepeerd. De motetten worden ‘vocaliter’ gezongen door 6 solisten. Schütz publiceerde deze verzameling in 1648 (vrede van Münster/Westfalen) om de Lutherse kerken van degelijk materiaal te voorzien om na de oorlog de liturgische vieringen ook muzikaal weer op peil te kunnen brengen.

Titelpagina van ‘Geistliche Chormusic’ van H. Schütz (1648) – dit is het stemboekje voor de ‘cantus’. interessant is dat alle stemmen zowel ‘vocaliter als instrumentaliter’ kunnen worden bezet. Spelen met de mogelijkheden dus: Chor-music is dus niet gelijk aan ‘koormuziek’.

Muziekstukken

Vooraf: Jacob Praetorius (1586-1651), uit Orgeltabulatur Ze 1, Clausthal-Zellerfeld, Calvörische Bibliothek (ca. 1640): – Vater unser im Himmelreich, 7 variaties

 1. Heinrich Schütz: O lieber Herre Gott, wecke uns auf, SWV380 – Collectgebed
  • voorspel: Matthias Weckman (1616-1674): Toccata vel preludium primi Toni
 2. Heinrich Schütz: Das ist je gewisslich wahr, SWV38 – Epistellezing (1 Timotheus 1, 15-17)
  • intonatie Andrea Gabrieli (1533-1585) Toccata del X tono
 3. Heinrich Schütz: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, SWV386 – Psalm 19 (doxologie)
  • preludium Heinrich Scheidemann (1595-1663): Praeludium ex d

Sortie: Johann Ulrich Steigleder (1593-1635) uit Tabulatur Buch Dass Vatter Unser (1627): Toccata (= 40ste variatie)

Medewerkers:

 • sopraan 1 Danielle Van de Vloet
 • sopraan 2 Nel Vanhee
 • alt Aina Callaert
 • tenor 1 Steven Mariën
 • tenor 2 Yves Vanhandenhove
 • bas Willem Ceuleers
 • orgel: Yasin Wachters (Weckman, Gabrieli, Scheidemann)
 • Willem Ceuleers (Praetorius, Steigleder, samenzang)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *