Heden hosanna, morgen kruisigt hem !

Palmpasen Passiezondag

Voorgangers: Ds. Bert Dicou, Dick Wursten
Orgel: Willem Ceuleers

9u45 Théodore Dubois (1837-1924), uit ‘Douze nouvelles pièces’ (1893):  Prélude et fugue, & Marche triomphale

10u verwelkoming
– Aanvangspsalm 118: 7 allen, 8 meerstemmig, 9 allen
– duiding: dubbele zondag: Palmpasen en Passiezondag
Psalm 24 : zingen vers 1 –  lezing 2-4 of onberijmd – zingen vers 5

WOORDDIENST
Gebed bij de opening van de Schriften, gevolgd door

– lezing: Mt. 21: 1-5
Gezang 121: 1 en 2
– vervolg Mt 21: 6-9
Gezang 121: 3 en 4

– preek (ds. Bert Dicou)
– orgel: Willem Ceuleers: uit ‘3 meditaties’ (2017): meditatie in h-klein, opus 881 nr. 2
– gebeden + Onze Vader
– collecte:
orgel: Willem Ceuleers: uit ’24 kleine preludes’ (2021): prelude in Es-groot, opus 984 nr. 7

DE MATTHEÜSPASSIE (het begin)
– gelezen door 3 lectoren, en afgewisseld met strofen uit gezang 178 (Jezus om uw lijden groot), gezongen en bewerkt voor orgel (partita) door Willem Ceuleers
Mattheüs 21: 10-17 + Mattheüs 26:6 -56

– Zegen & zending
Amen: Gezang 456: 3 (4-stemmig)

 

  • sortie: J.S. Bach, Passacaglia, BWV 582 (zonder fuga) 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *