Mijn hart is bereid, ik wil zingen…

Tweede muzikale kerkdienst: 13 februari

Mijn hart is bereid
ik wil zingen en spelen.

Ontwaak mijn ziel…

Muziek rond dit thema (= psalm 57/108). Met medewerking van Willem Ceuleers (orgel) en Steven Mariën (tenor). Er zullen – naast entrée & sortie, en samenzang – laat-romantische Duitse liederen klinken (Max Reger, J.G. Herzog, S.Karg-Elert). En een verrassing na de preek…. Bij de bezinning staat de vraag centraal: Waarom zijn er eigenlijk (nog steeds) verschillende vertalingen van deze verzen in omloop? Met speciale aandacht voor de Joodse uitlegging (en dus de Hebreeuwse tekst).

Klassieke vertalingNieuwe vertaling
Mijn hart is bereid, o God,
mijn hart is bereid;
ik zal zingen, ik zal psalmzingen.
Ontwaak, mijn eer,
ontwaak, luit en harp;
ik zal de dageraad doen ontwaken.
Mijn hart is gerust, o God,
mijn hart is gerust,
ik wil voor U zingen en spelen.
Ontwaak, mijn ziel,
Ontwaak met harp en lier,
ik wil het morgenrood wekken.

Wilt u de samenzangliederen meerstemmig meezingen: Onderaan de pagina vindt u een PDF waarin alle muzieknoten zijn uitgeschreven. Tenslotte: Als u de entrée wilt horen, zorg dat u er dan om 9u45 al bent…

orde van dienst (13/2/2022). 10u viering (9u45 muziek)

Psalm 57:8-9: Eén tekst, veel betekenissen

Entrée
– César-Auguste Franck (1822-1890): uit ‘Trois pièces pour grand orgue’: Fantaisie (1878)
– Welkom
– Max Reger (1873-1916): uit ‘Zwölf Geistliche Lieder’ opus 137 (1914): Morgenlied: Steht auf, ihr lieben Kinderlein!

Votum en groet
Samenzang: gezang 380: Ontwaakt, o mens, de dag breekt aan

Gebed
Johann Georg Herzog (1822-1909): uit ‘Sieben Geistliche Arien’ opus 42 (1869): Der Herr ist meine Stärke und mein Schild

De Schrift: Psalm 57:8-12
Samenzang: psalm 108 (verzen 1 en 2)
Preek
Hoofdmuziek: Paratum cor meum (Psalm 57,8-12)(A. Gabrieli, Ascanio Trombetti, Willem Ceuleers)

Bezinningstekst
Gebeden
Josef Gabriel von Rheinberger (1839-1901): uit ‘6 Religiöse Lieder’ opus 157 (1889): Vater unser

Slotlied : gezang 432, Wat God doet, dat is welgedaan (met als tussenspel voor het slotvers een koraalimprovisatie van Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)

Zending en zegen, beantwoord door: gezang 456, vers 3

Sortie:
Willem Ceuleers: uit ’15 stukken voor orgel’ opus 780 (2012): Ricercare

Het koorboekje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *